De contributie voor leden bedraagt € 15,- per kalenderjaar. Voor nieuwe leden wordt eenmalig € 5,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Voor het eerste jaar geldt een reductie op de jaarcontributie afhankelijk van het tijdstip van aanmelding.

Tijdstip van aanmelding valt in Contributiebedrag voor het eerste jaar

Eerste kwartaal € 15,00 + € 5,00 = € 20,00

Tweede kwartaal € 12,50 + € 5,00 = € 17,50

Derde kwartaal € 10,00 + € 5,00 = € 15,00

Vierde kwartaal € 7,50 + € 5,00 = € 12,50

Aanmelden als lid kan via dit formulier.


Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Opzeggen lidmaatschap kan via dit formulier.