Opgave voor Deutz treffen 2019 op 21 september kan d.m.v. invullen onderstaand formulier.

Kosten voor de dag zijn € 10 per persoon (oa voor koffie en lunchpakket).  

Opgave wordt pas bevestigd als men de 10,- euro overgemaakt heeft op de rekeningnummer van de Deutzclub NL28 RABO 0324 2954 80 onder vermelding van Deutz treffen 2019.