Bestuursleden:

 Voorzitter  –
 Penningmeester  Paul Zandvliet
 Secretaris  Jan Holtrop
 Algemeen bestuurslid  Piet Korporaal
 Algemeen bestuurslid  –

Commissies:

 Activiteitencommissie  Andre Vennegoor
 Activiteitencommissie  Jeroen van Helden
 Activiteitencommissie Bas Lubbers