Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar(=kalenderjaar). Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.