94 leden

Inmiddels heeft de club het aantal van 94 leden bereikt.