Home

Welkom op de site van Deutz Club Nederland. Hier vindt u alle informatie over onze vereniging.  

Over ons

Deutz Club Nederland is opgericht op 10 november 2017.

Het doel van de vereniging is:

Het behartigen van de belangen van eigenaren (liefhebbers) van oldtimer Deutz stationaire motoren en Deutz tractoren t/m de DX serie door het organiseren van diverse activiteiten om de voormelde oldtimer Deutz tractoren en voormelde Deutz stationaire motoren zoveel mogelijk te behouden.

We willen dit doel oa bereiken door: het organiseren van een clubdag, kennisdeling op bijeenkomsten en online, excursies en indien mogelijke een show of een toertocht.

Omdat we een landelijke vereniging willen zijn zullen we proberen om de evenementen te verspreiden over geheel Nederland.

Aangezien we een net opstartende vereniging zijn zal dat natuurlijk niet allemaal direct te realiseren zijn maar met elkaar kunnen we natuurlijk veel bereiken.

Lidmaatschap

De contributie voor leden bedraagt € 15,- per kalenderjaar. Voor nieuwe leden wordt eenmalig € 5,- inschrijfgeld in rekening gebracht. Voor het eerste jaar geldt een reductie op de jaarcontributie afhankelijk van het tijdstip van aanmelding.

Tijdstip van aanmelding valt in Contributiebedrag voor het eerste jaar

Eerste kwartaal € 15,00 + € 5,00 = € 20,00

Tweede kwartaal € 12,50 + € 5,00 = € 17,50

Derde kwartaal € 10,00 + € 5,00 = € 15,00

Vierde kwartaal € 7,50 + € 5,00 = € 12,50

Aanmelden als lid kan via dit formulier.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Opzeggen lidmaatschap kan via dit formulier.

Contact

Bestuursleden:
 Voorzitter  –
 Penningmeester  Paul Zandvliet
 Secretaris  Jan Holtrop
 Algemeen bestuurslid  Piet Korporaal
 Algemeen bestuurslid  –
Commissies:
 Activiteitencommissie  Andre Vennegoor
 Activiteitencommissie  Jeroen van Helden
 Activiteitencommissie Bas Lubbers